Kórbók1 - page 6-7

– 7 –
&
?
# #
# #
86
86
Og
Og
J
4.
3.
2.
1.
J œ
.œ œ œ
œ œ
ne -
á -
fjal -
blun -
in
mur
um
lið
da
nát -
mid -
hví -
bló -
tin
nát -
list
ma
við
tar -
í
og
.œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ
œ œ
.œ œ œ
œ œ
œ
smæ -
smæ -
-
kvir -
ra.
rur.
ma
ru.
slær
Bert
œ J œ
œ
jœ œ
œ J œ
œ œ œ
du -
ský -
dim -
doy -
nið
mir
mir
van -
frá
um
í
di
œ œ œ
œ œ#
œ
œ œ œ
&
?
# #
# #
.œ œ œ
dim -
rø -
blá -
ljóð
kur
nan-
út
mi -
og
di
um
œ œ œ
œ œ œ
.œ œ œ
.œ#
œ jœ
lun -
-
-
flø -
da.
ðir.
ðum.
tur.
Og
Ein
œ J œ
œ œ œ œ jœ
œ J œn
œ œ œ œ œ œ
fólk
dur -
var -
hoy -
eins
var
li -
rist
og
eitt
gur
so
skug -
hav
drát -
nát -
tur
gar
í
í
tar -
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ
va -
rý -
kyr -
ta -
rur
ma
ru.
ra.
ein
um
Til
œ J
œ
œ œ œ#
œn œ
&
?
# #
# #
œ œ œ œ œ œ
mel-
tún
bó -
nát -
dur
og
tin
av
um
la
um
ljód -
døgg -
sey -
oyg -
li -
vá -
ðir -
gjar-
gum
tar
nir
nar
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ
U
í
-
gø -
stun -
-
ðum.
tur.
da.
gur.
œ J œ œ
œ
jœ œ
u œ
J œ œ
Dimmið
Jógvan Waagstein
Christian Matras
Dimmið
I,II-1,2-3,4-5 8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,...74
Powered by FlippingBook